Умови використання Мобільного додатку Marshal та його елементів1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода (далі – «Угода») регламентує відносини між розробником мобільного додатка Marshal (далі – «Розробник»), і Фізичною особою, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди (далі – «Користувач») для отримання права використання мобільного додатка Marshal (далі – «Додаток»). Користувачем мобільного додатку Marshal вважається будь яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Додатку або частин Додатку, та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.2. Додаток Marshal – мобільний додаток, що дозволяє скористатися всіма перевагами мережі АЗК Marshal. Картка користувача інтегрована безпосередньо в мобільний додаток, а для того, щоб нею скористатися досить мати при собі мобільний пристрій, що працює під управлінням операційних систем iOS і Android.

1.3.  Послуги – це технологічна платформа, яка дає змогу користувачам мобільного додатку Marshal, передбачених умовами надаваних Послуг (окремо іменовані «Додаток»), можливість користуватись всім доступним функціоналом в мобільному додатку.

1.4.  Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди використання Додатку Marshal розташовується в мережі Інтернет за адресою https://marshal.ua/rules

1.5.  Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.

1.6.  Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Розробником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем в Додаток.

1.7.  Перед початком роботи мобільного Додатку Розробник запитує у Користувача особисті данні та проводить реєстрацію, які включають у себе: номер мобільного пристрою, ім’я (ПІБ Користувача), адресу електронної пошти. У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію, Користувач зобов’язаний припинити реєстрацію та подальше користування Додатком.
1.8.  Особиста інформація Користувача, та інша інформація, яка надається Користувачем, використовується Розробником з метою досягнення цілей використання Додатку.

1.9.  Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Угоди.

1.10.  Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

1.11.  Звернення, пропозиції і претензії користувачів до Розробника, пов’язані з функціонуванням Додатку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: azs.marshalua@gmail.com .
1.12.  Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.13.  Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатку.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1.  Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умови цієї Угоди.
2.2.   Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

2.3.  Користувач зобов’язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Угоди.

2.4.  Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

2.5.  Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатку.

2.6.  Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

2.7.  Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком.
2.8.  Перед встановленням Додатка у свій мобільний пристрій, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, яка розміщена на сайті https://marshal.ua/. Установка Додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.

2.9.  Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.

2.10.  Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку його персональних даних, інших даних, які Користувач своїми діями надає Розробнику, шляхом їх розміщення в Додатку, для досягнення цілей функціонування Додатку.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

3.1.  Розробник має право передавати права та обов’язки за цією Угодою, третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.
3.2.  Розробник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Додатком, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в Додатку.

3.3.  Розробник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Розробник інформує Користувача шляхом розміщення в Додатку або на інтернет-сайті https://marshal.ua/ відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

3.4.  Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Додатку або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

3.5.  Розробник має право, з урахуванням пункту 2.10 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача, а також інших даних, наданим Користувачем, для досягнення цілей функціонування додатку.

3.6.  Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):
– При користуванні Додатком порушують Законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб;

–  Користуються Додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;

–  Завдають шкоди Додатком або його працездатності;
–  Здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатку та інформації яка міститься в ньому;

–  Створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Розробника і/або третіх осіб.

3.7.  Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/ законами.

4. КОНФІДИЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

4.1. Сторони зобов'язуються приймати всі необхідні заходи щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін яких здійснюється в Додатку або доступних Сторонам у зв'язку з використанням Додатку.

4.2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

4.3. Розробник зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо особистих даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, яка стала відомою Розробнику у зв'язку з використанням Додатку, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

4.4. Сторони приймають на себе зобов'язання:

–  Не здійснювати за допомогою Додатку незаконні фінансові операції, незаконну торгівлю, операції з легалізації надходжень, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та будь-які інші операції у порушення чинного законодавства.

–  Запобігати спробам незаконної торгівлі, незаконних фінансових операцій, операцій, спрямованих на легалізацію  доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму.

–  Користувач не має права використовувати Додаток для здійснення операцій, спрямованих на систематичне вилучення прибутку, приховування доходу чи іншого порушення вимог діючого законодавства України. Користувачу відомо про кримінальну та адміністративну відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, або з порушенням ліцензійних вимог та умов, а також за здійснення незаконних фінансових операцій, операцій спрямованих на легалізацію (стирання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.  Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Програми.

5.2.  Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Розробникові, операторам стільникового мобільного зв’язку, правовласникам або іншим особам.

5.3.  У разі порушення правил використання Додатка, обов’язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 3 цієї Угоди, а також в разі порушення пункту 4.2 цієї Угоди, Користувач зобов’язується відшкодувати Розробникові збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

5.4.  Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача, в т.ч. до інформації, яка міститься в Додатку Користувача.
5.5.  У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

5.6.  Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів (Користувач використовує Додаток), що стосуються дій Користувача в мережі.
5.7.  Користувач Додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.

5.8.  Розробник гарантує схоронність і нерозповсюдження інформації, яка надається Користувачем про використанні Додатку.6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.  У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Розробника.

6.2.  Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

6.3.  Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Додатку.

6.4.  Ця Угода складена українською мовою.

6.5.  Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.
Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.